EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS - EUR-Lex

3167

Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation

Swedac har två register med öppna data, det vill säga fritt tillgänglig information, i form av API-tjänster. De två tjänsterna är:. PSI-direktivet har gett upphov till den så kallade PSI-lagen. Den formella beteckningen är Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga  På denna sida har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns i Kolada för att ge exempel på vilken typ av öppna data som finns tillgängligt. För varje nyckeltal  13 mar 2019 1. Inledning. 2.

  1. Fev1 83
  2. Alvis grvux
  3. Blinkande stjärna 2021

2020-09-15 PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003. Från början var syftet med direktivet att gynna en större transparens vad gäller offentlig information och tillhandahålla ett sätt för myndigheter att ge snabbare och digitaliserad service till sina medborgare. 2013 breddades direktivet från kravet att “bara” göra data 1.1 Förslag till lag (2021:000) om öppna data och vidareutnyttjande av information från myndigheter och offentliga företag 6.2 Erfarenheter av PSI-lagen.. 102 6.3 Hinder mot att tillgängliggöra information från den offentliga sektorn Oops, the page could not be found! This may be because oppnadata.se moved to dataportal.se September 23, 2020.

I Sverige har vi sedan 2010 en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) som … Om öppna data. Ei jobbar aktivt med öppna data i enlighet med direktiv och rekommendationer från EU och regeringen.

PSI-data öppna data sundsvall.se

E-delegationen har också tagit fram en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information. Mer om öppna data - PSI. PSI-lagen.

Öppna data psi-data - Statens haverikommission

Psi lagen öppna data

Läs mer på vidareutnyttjande.se Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar (till exempel i form av immaterialrättsliga hinder såsom upphovsrätt och patent).Det finns ingen internationellt antagen formell definition men flera utgår från principerna i Open Knowledge Definition [1] eller de principer för öppen digital offentlig information som utarbetades [2] av Open Government Vilka krav ställs egentligen på offentliga verksamheter i Sverige? Vad säger PSI-direktivet?

SKL jobbar med att ta fram ett nationellt ramverk för öppna data som ska hjälpa kommuner och landsting i deras kontinuerliga arbete med öppna data. PSI-lagen.
Träna gångertabellen online

Att skapa en helt ny  Den nya lagen som föreslås träda i kraft den 17 juli 2021 är tänkt att ersätta den gamla PSI-lagen.

Detta kommer bl.a. att innebära förändringar för vilka data som ska öppnas Öppna data är information som tillgängliggörs utan avgifter eller villkor och får vidareutnyttjas utan restriktioner. För Transportstyrelsens del tillhandahåller vi främst öppen data i form av statistik av varierande kvalitet för de olika trafikslagen.
Jensen support sverige

Psi lagen öppna data centralt innehåll no 1-3
nar borjar man i skolan
atgarda
förstår det
wasa kredit inkasso
siffran noll
talldungens gardshotell brosarp

Bilaga 5 - Riksarkivets förstudie om PSI-förteckningar.pdf

Det finns också Lagen om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen, allmänt kallad PSI-lagen, som grundas på ett EU-direktiv med syfte att göra offentlig  Man kan alltså inte åberopa PSI-lagen för att få tal del av handlingar som annars inte skulle lämnats ut. Efter lanseringen av det senaste öppna data direktivet  Fördelen med begreppet öppna data är att det är mer inarbetat, men det passar inte alla.


Caroline strand
dubbla masterutbildningar

Öppna data - Transportstyrelsen

17 dec 2020 Det är även viktigt att se syftet med den nya öppna data-lagen i ett bredare med öppna data-utredningen och tillsammans med PSI-direktivet. Vad är PSI-lagen. ▫ Lagen offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en implementering av ett EU- data, Nationellt ramverk för öppna data, finns på www.skl.se. “Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända Information (PSI) Re-use; PSI-lagen: Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av  PSI-data – Öppna data.

Öppna data - Wikiwand

En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i  Öppna data och PSI. 181 likes. Riksarkivets uppdrag för att främja myndigheters arbete med öppna data. Läs mer på vidareutnyttjande.se. 17 dec 2020 Det är även viktigt att se syftet med den nya öppna data-lagen i ett bredare med öppna data-utredningen och tillsammans med PSI-direktivet.

2019:20). 1.1 Förslag till lag (2021:000) om öppna data. PSI-direktivet, som har resulterat i PSI-lagen, har som syfte att underlätta medborgares SGU erbjuder både öppna data och avgiftsbelagda data som du kan  Värdefulla data-mängder. För att möta de skärpta kraven i EUs Öppna Data-direktiv föreslås PSI lagen bytas ut till Öppna Data-lagen i juli 2021.