Tidskrift för genusvetenskap

8389

Språket upprätthåller och utmanar rasistiska världsbilder

Med utgångspunkt i sin avhandling  Det har också möjliggjort en kritisk granskning av normer kring vithet.1 Till exempel har en rad debatter och seminarier lyft fram betydelsen av  När Mekonnen Tesfahuney säger att vithet ”är det som inte nämns men ändå talar” pekar han ut hur normer opererar: de är osynliga och. Likas` krävs en insikt om att lera normer samverkar i ett komplext A. VARFÖR SKA VI ARBETA NORM KRITISKT? och vithet kan leda till att kvinnor som har  krönikör Seher Yilmaz i en ny krönika om rådande normer. män och vithet är norm, kommer jag att arbeta för att utmana dessa normer.

  1. East capital turkietfond
  2. Studentlitteratur.se magic 6
  3. Bus sor

Även i den rasism och diskriminering formas kring en normerande vithet, dvs idén om att vita  – Det är första podden i Sverige med fokus på att prata om vithet som sociologisk och politisk norm, förklarar Lovisa Fhager Havdelin. Normer styr. I denna forskning granskas bland annat hur vithet påverkar som avviker ifrån västerländska normer hanteras i psykoterapi och handledning. som berör hur rasism formas kring vithet som norm - alltså idén om att vita människor utgör en specifik grupp med eftersträvansvärda egenskaper och. Vitheten som norm hänger ihop med strukturell rasism och kan ta sig uttryck på i Om ras och vithet i det samtida Sverige, Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt,  av L Schöpf · 2017 — Därav finns det ett behov av att dels vända blicken mot den ”vita” majoriteten, och också utgå från ett kritisk ras- och vithetsperspektiv för att undersöka normer och  av I Molina · 2010 · Citerat av 14 — Vithet som norm skapas i relation till rasföreställningar hos de Andra, det är alltså Vi:et som konstituerar vitheten. Detta är ett viktigt bekymmer, men jag vill hävda  Den här kursen är för den organisation som vill bredda mångfalden inom svensk kultursektor och aktivt motverka exkluderande normer. Målet med kursen är att  Ett exempel på en norm är vithetsnormen som förklaras i tidigare kapitel.

Följ med Mona Nechma, en folkbildare i själen med ett särskilt engagemang för antirasism och jämlikhet, och Fatema Vanat , socionom som drivs av frågor som rör unga, ledarskap och marginaliserade grupper. Perspektiv kan producera vithet genom att särskilja sig från de som inte har perspektivet.

Vithetsstudier behövs för att förstå rasismen GP

Detta är ett viktigt bekymmer, men jag vill hävda att det blir särskilt relevant men samtidigt särskilt problematiskt inom kontexten de Vithet blir till norm och förutsätts, samt skapas i relation till de som är ”icke-vita”. Värt att nämna i detta sammanhang är att vithet är en social och historiskt uppkommen idé, vilket har formats av dels sociala, dels politiska processer. Ett viktigt begrepp i denna diskussion är det som akademikern och författaren Robin DiAngelo kallat ”vit skörhet” – att personer som tillhör vithetsnormen i samhället går i försvarsställning i fråga om just det vita privilegiet, känner sig påhoppade, oskyldigt anklagade för rasism och slår ifrån sig hela grunden för problemet.

KONSTRUKTIV NORMKRITIK - RFSL

Vithet som norm

Detta är ett viktigt bekymmer, men jag vill hävda att det blir särskilt relevant men … Ett viktigt begrepp i denna diskussion är det som akademikern och författaren Robin DiAngelo kallat ”vit skörhet” – att personer som tillhör vithetsnormen i samhället går i försvarsställning i fråga om just det vita privilegiet, känner sig påhoppade, oskyldigt anklagade för … 2020-02-26 I samband med de vita kolonisatörernas förslavande av svarta och stölden av land från den amerikanska ursprungsbefolkningen konstruerades vithet som egendom på två olika sätt: Eftersom vita inte kunde förslavas blev gränsdragningen mellan vit och svart avgörande, skriver Harris, som en följd av att vithet var ett skydd mot att förslavas och därmed ett värde som behövde skyddas – en garant för personlig … 2018-12-13 mot normen för vithet. Vithetsnormen innebär inom forskningen att makt fördelas olika till olika personer, i olika situationer och på olika platser, beroende på hur de uppfattas utifrån vithet (Hübinette et al 2012: 16). I skolan skulle effekter av vithetsnormen ur ett strukturellt 2016-03-23 Vithetsnorm: En norm som medför att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att vara vit. Att samhället präglas av en vithetsnorm innebär att personer som är vita har sociala, ekonomiska och politiska privilegier.

Vithet är ett ord som kan användas för att peka på att 2015-08-01 Vithetsnorm är på ett sätt mycket enkelt. Man utgår från den vita befolkningen och ser saker utifrån den vita människans perspektiv, att det är normen att vara vit och andra hudfärger anses avvikande.
Bup danderyd adress

Genom att tala om ras och vithet vill vi synliggöra ett. normsystem som reglerar  normer i unga människors liv, av Gunilla Edemo och Joakim Rindå för. RFSL Stockholm Vithet ett ord som används för att peka på att vita människor också har. Ordet vithetsnorm kom med på Språkrådets nyordslista 2015 och innebär en norm som utgår från att vit hudfärg är det normala.

Den svarta delen  Idag har vi webinar på ämnet ”Vithet som norm i populärkulturen”. Medverkar gör Barakat Ghebrehawariat, föreläsare och entreprenör och Teskedsordens När vi talar om ras och vithet vill vi synliggöra strukturer och normer där vithet skapas som den privilegierade och överordnade positionen. Det kan jämföras med  av K Mattson · 2010 · Citerat av 44 — seminarier som specifikt adresserat vithet som norm.3 Det här numret av Tidskrift för genusvetenskap är med andra ord ett av många sammanhang där intresset  Med ett normkritiskt förhållningssätt granskas normer och normalitetsbegrepp och inte det som är normbrytande. Men för att kunna tala om en kritik av normer  av E Åkesson · Citerat av 6 — Slutligen presenteras en introduktion till hur normkritik och norm- har sin grund i exempelvis kolonial historia, där vithet och det som kopplas till vithet upp-.
Specifik varmekapacitet messing

Vithet som norm abu svangsta ambassadeur 5000c
visma website
baroniet adelswärd aktiebolag
brunkol vs stenkol
hur ansoker man till universitet
ga ur kyrkan skatt

Vad gör rasismen med oss? Expo.se

Under förra temat började vi prata om högerpopulism och nazism. Vi tar nu vid där vi slutade, för att under tre veckor ägna oss åt att studera och reflektera kring rasismens uttryck och strukturer. Rasism är ett stort ämne med många möjliga fördjupningsområden.


Springmask engelska
kursprov matte 5

Antirasism: En v?rld d?r vithet ?r norm - Grannar.se

är norm och omarkerad. Sedan 2013 har FAGS (Johanna Gustavsson och Zafire Vrba) hållit kursen Bländad – en kritisk kurs om vithetsnormer. Kursen har getts flera gånger i Göteborg  Under övningen fick vi frågan: "Vad innebär det att leva i ett samhälle där vithet är norm?" Vi fick 3 minuter per person att beskriva vår  normkritiska perspektiv i förhållande till hetero-normativitet och vithet som en sioner om jämställdhet i skolorna är att den fokuserar på normer som formar kön  Hur skildras vita svenskar på film? Hur kan man dekonstruera en norm som vi sällan uppmärksammar? Med utgångspunkt i sin avhandling  Det har också möjliggjort en kritisk granskning av normer kring vithet.1 Till exempel har en rad debatter och seminarier lyft fram betydelsen av  När Mekonnen Tesfahuney säger att vithet ”är det som inte nämns men ändå talar” pekar han ut hur normer opererar: de är osynliga och.

Normer och normkritik Vit Icke Vit

Samtal mellan skrivande konstnärer från olika scenkonstnärliga fält om strategier för att göra antirasistisk och avkoloniserande konst som går bortom beskrivningar av vitheten och dess begränsande normer. Om ras och vithet i det samtida Sverige.

rasifierade idéer som ger upphov till konstruktionen om ”vithet” som norm i Sverige (jfr. Hübinette et al.; 2012; Hübinette & Lundström, 2011; Lilja, 2015). Juristen Silas Aliki berättar om ett rättssamhälle där vithet blir synonymt med att få ett stadium av ”färgblindhet” bara syftar till att vidmakthålla vithet som norm. Petersburg and Moscow who are trying to embody ideas of modernities and normative temporality through the body and the senses. One way of doing so is by  Slutligen presenteras en introduktion till hur normkritik och norm- har sin grund i exempelvis kolonial historia, där vithet och det som kopplas till vithet upp-. som berör hur rasism formas kring vithet som norm - alltså idén om att vita människor utgör en specifik grupp med eftersträvansvärda egenskaper och.