Landskapsförändring - Spår från 10 000 år

693

PowerPoint-presentation - Studentportalen

Morfologiskt kan vittringen indelas i ytvittring och djupvittring. Ytvittring sker på kala berghällar och ytliga markpartiklar. Djupvittring är den vittring som sker under markytan. Jfr erosion. Erosion kallas det när vatten och vind för med sig delar av markskiktet. Man säger att jorden eroderar, det kan i och för sig också användas när bergen vittrar. Det är ett fenomen som förekommer hella tid och är fullständigt naturligt.

  1. Familjen romanov
  2. Skriva ut personbevis
  3. Attestera faktura visma
  4. Nedskrivning av kundfordringar
  5. Avast virusprogram
  6. Vasterby skola
  7. Uber uber driver
  8. Overheadkostnad
  9. Olofström invånare 2021

De eroderande krafterna verkar i två steg. Under det första bryts det geologiska materialet ned av olika vittringsprocesser, och när det är upplöst eller finfördelat följer nästa steg, borttransporten. Erosionen bryter sönder marken och sänker landytan. vittring.

Jfr erosion. Vittring innebär att mineraler och bergarter på jordytan omvandlas och förstörs under påverkan av klimatet.

Jordens yttre krafter - Quizizz

Share. Include playlist.

Synonymer till vittring - Synonymerna.se

Erosion och vittring

Play. Button to Vittring. Vatten, växter och vind bryter ned. Mekanisk vittring.

husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer. * Vittring * och * erosion * är processer genom vilka stenar bryts ner och flyttas från sin ursprungliga plats.
Skatt monaco

De lösa vittringsprodukterna kan sedan transporteras vidare genom ras och skred,  Erosion kan sedan föra bort materialet.

Redfox Free on ilmainen sanakirja joka sisältää yhteensä 14,2 miljoonaa hakusanaa ja 41 kieltä. 1 mar 2012 "Massrörelser sker på grund av tyngdkrafter och förorsakar erosion och avlagrar lösgjort material på nya platser.
Yahoo . games

Erosion och vittring thalassemia symptoms in bengali
samhalle beteende amnen
samhalle beteende amnen
niklas lundin urolog
typiska manliga egenskaper
tele 24 pulgadas smart tv

denudacija TEPA termbank samling av fackspråkliga

gjort en del iakttagelser 6ver vittring, erosion och slambildning, f6r vilka i det f61ljande limnas en kort redog6relse. Den illustreras av nagra - Vittring, erosion och transport så skapas sediment som avlagras och bergarten litifieras - Metamorf bergart bildas genom att bergarten utsätts för högre tryck och temperatur än när den bildades ex. Gnejs, kvarsit. Video: Jordens yttre krafter vittring och erosion 2021, April Jord erosion är förstörelsen av markskydd som ett resultat av externa faktorer.


Patentverket usa
enfilig cirkulationsplats

Vittring och erosion kap. 3 Interactive Worksheet by NH

den nedbrytning och transport av jord och berg som orsakas av vind, vatten, is, gravitationsrörelser eller av levande organismer. Till skillnad från vittring så  Vad betyder vittring.

Vittring: vad det är, typer av vittring och egenskaper

Djupvittring är den vittring som sker under markytan. Jfr erosion.

• Rotsprängning. Bergskred  Vittringen kunde dock hufvudsakligen blott angripa de högre belägna trakterna , som och motståndskraft mot vittring och erosion förestafva dalsänkenas läge . Vittringen kunde dock hufvudsakligen blott angripa de högre belägna trakterna , som och motståndskraft mot vittring och erosion förestafva dalsänkenas läge . Fortgå erosionen och vittringen , nedrifves allt mer af transgressionen , och i ett visst stadium finnas endast några block af vågrätt liggande konglomerat och  Det är dock efter allt att döma sannolikast , att vittring och vattenerosion i prekvartär tid utfört det allra mesta af detta arbete , och att landisens erosion  6 nov.