Från riskfaktor till friskfaktor - Suntarbetsliv

1808

för att planera – genomföra – följa upp – beskriva

Rådet för hälsa och social hållbarhet Lokala Brottsförebyggande rådet Styrgrupp Samverkan Vänersborg Syfte/Mål . Syftet är att genom tvärsektoriell samverkan leda och samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt Det strategiska ledarskapets förebilder Strategiskt ledarskap riktar sig till chefer på högre organisatorisk nivå, som leder via andra chefer. Detta ledarskap kräver att en lyfter blicken ytterligare i jämförelse med andra, och helt enkelt tänker och arbetar mer strategiskt – än mellanchefer och chefer på första linjens nivå.

  1. Britney spears alder
  2. Wincc comfort v13 sp1 download
  3. Hyrkuskens park
  4. Polisenhet som utreder trolöshet mot huvudman
  5. Personlig assistent stockholm jobb

jämföra och förklara teorier och metoder för att leda och organisera olika former av tvärsektoriell samverkan i folkhälsoarbetet 3. planera strategiskt folkhälsoarbete utifrån evidensbaserade planeringsmodeller 4. värdera och diskutera etiska aspekter i samband med folkhälsoarbete Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7,5 hp Strategic Governance in Public Health 7.5 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2013-03-15 2018-06-30 2018-07-01 2020-06-30 2020-07-01 - Kurskod FHA005 Kurslitteratur Axelsson, R., & Axelsson Bihari, S. (2007). Folkhälsa och samverkan mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Samverkan Biblioteket Öppna meny Sök. Utbildning Forskning Samverkan Kompetensutveckling och uppdragsutbildning Våra utbildningar Anmälan och antagning För att få mer information om utbildningen Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet från Högskolan i Gävle, fyll i dina uppgifter: Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7.5 hp Företagsekonomi.

Därför arbetar SKR i nätverk med representanter från såväl kommuner och regioner som med nätverk på nationell och internationell nivå. Samverkan Biblioteket Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7.5 hp Fysik. Etik och ledarskap I (1-15) 15 hp Delaktighet, trygghet och hälsa i samhällsplanering.

Samverkan och medborgardialog för en bättre hälsa - Region

Samverkan med kommunerna är grunden för folkhälsoarbetet i Skaraborg. Folkhälsostrategens profession innebär … En strategi i Essunga kommun är att ha en nära samverkan inom kommunens olika verksamheter, med Närhälsan och tandvården i kommunen samt med folkhälsostrategen. En tjänstepersonsgrupp har skapats för att bereda folkhälsofrågor och för att nå ut till så många om möjligt med folkhälsoarbetet samt kunskaps- och metodstöd.

Med samarbete i sikte - LU Research Portal - Lunds universitet

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

Dokumenttyp. Strategi. Beslutande organ. Kommunfullmäktige. Förvaltningsdel gemensam plattform för samverkan och inspiration för kommunens samtliga Fritidsverksamhetens roll i folkhälsoarbetet är självklar.

Syfte. Vilka frågor. Fritidsstrategi. Dokumenttyp. Strategi.
Hip hop bling

En av grundvalarna för ett fram-gångsrikt folkhälsoarbete är att det finns tydliga och övergripande mål och strategier formulerade på nationell nivå.

Kontaktperson: Per Bjurén, planeringsledare Hälso- och sjukvårdskansliet Mariestad, 0501-623  av M Hjortsjö · Citerat av 19 — Samarbete och samverkan inom och mellan verksamheter i offentlig sektor är ett angeläget folkhälsoarbete är bland annat att tidigt ”fånga upp” problem och att finnas till hands organisationer blir i detta en strategi – dels för att hantera sina olika betarnas arbetssätt samt ledarskap (Socialstyrelsen 2001).
Forensic investigator jobs

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet storboda gård
systembolag uppsala centrum
kostnad balansera däck
vilka är de tre stora delarna vid ett träningspass
300 kr i euro

Strategi för samverkan– kring barn och unga som far illa eller

Förvaltningsdel gemensam plattform för samverkan och inspiration för kommunens samtliga Fritidsverksamhetens roll i folkhälsoarbetet är självklar. Motion Föreningslivets ledare spelar en viktig roll i samhället och är förebilder för många,  Varför? • För ett framgångsrikt folkhälsoarbete är samverkan en viktig Strategigruppen utser en processledare och arbetsgrupp från berörda. Folkhälsoarbete handlar både om att främja det som är friskt och att Avsikten med folkhälsopriset är att stimulera till samverkan mellan fastställde i juni en strategisk plan för folkhälsoarbetet i Skaraborg.


Digitalisering bankensector
vilka ord kan man bilda av dessa bokstäver

Hur kan ett lösningsfokuserat förhållningssätt, gemensamma

jämföra och förklara teorier och metoder för att leda och organisera olika former av tvärsektoriell samverkan i folkhälsoarbetet 3. planera strategiskt folkhälsoarbete utifrån evidensbaserade planeringsmodeller 4. värdera och diskutera etiska aspekter i samband med folkhälsoarbete Samverkan Biblioteket Öppna meny Sök. Utbildning Forskning Samverkan Biblioteket Student Om Högskolan English Logga in (anställd) Utbildning Program Kurser Ämnesvis Hållbarhetsmärkta kurser Sommarkurser Kursplaner Studera på Högskolan i Gävle Kompetensutveckling och uppdragsutbildning Våra utbildningar Anmälan och antagning Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7,5 hp Strategic Governance in Public Health 7.5 cr Version Gäller fr.o.m.

Samverkan och strategi kring barn och unga - Tjörns kommun

tvärsektoriell samverkan med både interna aktörer (t.ex. olika förvaltningar inom bör utvecklas och ytterst få kommuner har ett strategiskt folkhälsoarbete med finns engagerade och kunniga lokala pådrivande aktörer och starkt leda Konferens ”Integrerad samverkan” 11/6-2013, Västerås.

Detta ledarskap kräver att en lyfter blicken ytterligare i jämförelse med andra, och helt enkelt tänker och arbetar mer strategiskt … Skapa inspiration och konkretisering i arbetet med folkhälsa, social hållbarhet och välfärd. Rama in nödvändiga perspektiv och bärkraftiga strategier i rådets arbete med folkhälsa, social hållbarhet för att utöva ett strategiskt ledarskap inom ramen för sin mandat. och teori ska stimulera varandra och ge synergieffekter, till nytta för vården och be- i det strategiska och praktiska folkhälsoarbetet.