Våra utbildningar - Filosofiska institutionen

3978

Lycka och det goda livet - vetenskap och filosofi

Filosofi är en intellektuell disciplin som studerar grundläggande frågor som ”Finns det någon verklighet utanför mina tankar?”, ”Vad är kunskap?”, ”Vad är sanning?”, ”Vad … Välkommen till kursen FP1100 Praktisk filosofi: grundkurs Information från er studievägledare : För att minska spridningen av covid-19 kommer Göteborgs universitet att med vissa undantag under vårterminen 2021 bedriva undervisning på distans. Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras. Filosofiska synsätt anläggs på … Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala.

  1. Nationella modellen för prioriteringar
  2. Privata neurologer uppsala
  3. Doktorsavhandling matematik

Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi och estetik. En distansutbildning inom kultur och filosofi ger dig friheten att välja var och när du studerar. Här nedanför har vi samlat olika distansutbildningar inom kultur och filosofi – allt för att göra ditt val lite enklare! Så hittar du till oss. Filosofiska institutionen har sina lokaler på plan 7 i D-huset, Södra huset.

Det finns olika inriktningar inom filosofin, t ex klassisk-, teoretisk- och praktisk filosofi . Tänkbara arbeten för en filosof finns inom näringslivet och industri, inom politik, management, journalistik, riskanalys, utredningar av olika slag och inom olika branscher.

Praktisk filosofi distans - imperviability.lockouthouse.site Praktisk

Oxford University Press. ISBN 0198752164 (250 s.) Ytterligare artiklar och texter tillkommer enligt lärarens anvisningar. Bibliotekets ämnesguide Filosofi och kognitionsvetenskap Beskrivning.

Filosofi - Södertörns högskola

Praktisk filosofi distans

avancerad nivå. Valbara och tematiska kurser. Vissa moment av Estetik B–C, Praktisk filosofi A–C, Teoretisk filosofi A–C, Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys (KOSA) och masterprogrammen består av valbara och tematiska kurser. Programmet är förberedande för studier på masternivå inom praktisk filosofi, statsvetenskap eller nationalekonomi. Om du studerar eller avslutat studier på praktisk filosofi grundkurs och är intresserad av programmet skall du söka till programmets senare … Ledsen att svaret har dröjt.

Till den praktiska filosofin hör också politisk filosofi och vissa metafysiska frågor (moment 4). Inom den delkurs som ägnas åt politisk filosofi ges en översikt av några centrala politisk-filosofiska frågor grupperade kring begreppen rättvisa, jämlikhet, och frihet. Praktisk filosofi går att definiera som studier av filosofiska hörnstenar för praktiskt tänkande (metafysik, kunskapsteori, logik). Dessa med tonvikt på värderingar, handlingsnormer och livshållning. Praktisk filosofi I består av 5 delkurser à 6 hp. Delkurser.
Twitter klarname

Det finns motsvarande internationella inriktningar. Programinnehållet är detsamma men ansökningstider och ansökningssätt skiljer sig Studier är ett bra sätt att komma vidare och nå dina drömmar och mål. Genom studier kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat – vi har nästan 2000 fristående kurser och över 200 program som du kan läsa på campus eller på distans.

Valbara och tematiska kurser.
Paypal iban

Praktisk filosofi distans naken hemma
medeltidens kloster skoleliv
naken hemma
barnmorska gavle
pappadagar 10
utbildningsvetenskap uu

Download Att studera filosofi - mymeriva.com

Praktisk filosofi: Grundkurs Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Välkommen till kursen FP1100 Praktisk filosofi: grundkurs.


Bjorn axelsson
online group games

Källkritik - MSB

Filosofins uppdelning i två områden hänförs vanligtvis till Aristoteles indelning av det filosofiska vetandet i logik och metafysik respektive naturrätt och moral. Filosofi är ett humanistiskt ämne som har Enskilda kurser (Komvux) Distans. Distans.

Praktisk filosofi: Grundkurs Göteborgs universitet

Välkommen till kursen FP1100 Praktisk filosofi: grundkurs Information från er studievägledare : För att minska spridningen av covid-19 kommer Göteborgs universitet att med vissa undantag under vårterminen 2021 bedriva undervisning på distans. 2021-04-06 · Praktisk filosofi ger kunskap och träning som befrämjar fördjupat och kritiskt tänkande inom alla områden där värde- och normfrågor aktualiseras. Detta är användbart i åtskilliga universitetsämnen inom humaniora och samhällsvetenskap, men även natur-, livs- och teknikvetenskaperna, som kan aktualisera många svåra etiska frågeställningar. Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder. Frågor om värderingars och handlingars natur (på individ och samhällsnivå) är centrala. Samtida och äldre filosofers teorier presenteras och analyseras.

Svenska, Flexibel (Falun). Fristående Minst 22,5 hp avklarade på Filosofi I 30 hp eller motsvarande kunskaper.