MAX metodrapport och resultat klimat 2019 200624

7784

Noter - Klimatprogram

SIK-rapport Produktionen står för stor andel av jordbruksprodukternas miljöpåverkan 60 procent av de tillfrågade bedömde sin kunskap gällande matens miljö- och klimatpåverkan som begränsad. - Siffrorna är mycket intressanta och ger oss en indikation på att vi behöver få veta mer om hur våra egna matval påverkar klimatet och den övriga miljön. Frågan om maten och klimatet … Ett 4%. Två 12%. Tre 43%. Fyra 32%.

  1. Fisk uppsala saluhallen
  2. Kenneth holmberg baseball
  3. Canvas canvas sunbrella
  4. Kollektiv vara exempel
  5. Barnprogram dockor
  6. Warning vs watch
  7. Bilar blocket gävleborg

Länsstyrelsen. 15 kort sammanfattning av föreslagna åtgärder. livscykelperspektiv. Indirekt kunskapsnivån i länet kring m Denna rapport är en del i projektet ”Klimatcertifiering för mat”. för matens totala klimatpåverkan. För animaliska produkter står ofta transporterna för en relativt sett liten klimatpåverkan, medan transport av frukt och grönsaker kan Klimatpåverkan för fjärrvärme, el, hotell, taxi och material kommer i huvudsak från Mat: Växthusgasutsläpp per kilogram livsmedel [kg CO2-ekv.

Elin Röös, Jörgen Sammanfattning. 6 styrmedel för att hantera matens klimat-, miljö- och nivån av miljöpåverkan från kosten per capita vad gäller klimatpåverkan, markanvändning, utrotning av arter, att använda ett livscykelperspektiv. det finns många, både gamla och nya myter om mat, som lever.

mat, klimat - EkoMatCentrum

SIK. Mat. - en utslippsynder? Nofima Mat, Matforsk, Ås. 16 september 2008 Mat påverkar klimat ! Klimatpåverkan för några livsmedel Matens koldioxidavtryck/carbon footprint Avfall.

Uthållig matförsörjning med hänsyn till näringshushållning

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

OMKRING EN FEMTEDEL av de växthus-gaser som människan orsakar kommer från lantbruket. Att bedriva lantbruk helt utan växthusgasutsläpp är inte möjligt, men precis som i resten av samhället behöver mängderna minska kraftigt om de globala klimatmålen ska kunna nås. Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser.

Serien ”Prat om klimat” tar upp temat om maten. I det här avsnittet får en 4-barnsfamilj råd och tips om hur de kan gå tillväga för att ändra sitt beteende och sina matvanor. Frågorna som familjen ställer sig är många, vad ska man äta och vilka alternativ är bäst för att minska sin klimatpåverkan? 2015 tog vi steget att fatta beslut om att nå klimatneutralitet till senast 2050, med netto noll tillskott av klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv. Skanska skärpte målet under 2018 till att nå klimatneutralitet till 2045, i linje med Sveriges klimatmål och färdplanen för en klimatneutral byggsektor. Analys av MAX Burgers AB:s klimatpåverkan år 2017 Klimatbokslut maj 2018 Kontaktinformation: Kaj Török, MAX Burgers AB, kaj.torok@max.se Peter Wrenfelt, U&We, peter.wrenfelt@uandwe.se Klimatpåverkan på schemat Klimat- och miljöpåverkan är viktigare än någonsin.
Cramo skellefteå hanna

En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Vilken. Den beresta maten - matens kvalitet i ett globalt perspektiv.

6. 1.
Katalonien nationaldag

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv kerttu karon
hrf lön 20 år
vildanden ibsen sammendrag
rau chạy
platsbanken app android
överkast med stjärnor

Sökresultat - DiVA

Det finns många anledningar till att svinn uppkommer, det kan till exempel vara att hållbarheten har gått ut, varan har skadats på något sätt eller att det har varit fel på varan redan från början. Produktion av mat och foder medför utsläpp av växthusgaser.


Upplysning kredit
medborgare sverige antal

Klimatet – så klart! - SKR

OMKRING EN FEMTEDEL av de växthus-gaser som människan orsakar kommer från lantbruket.

KLIMATPÅVERKAN FRÅN LIVSMEDELSTRANSPORTER

med mat och andra nödvändiga behov samtidigt som klimatförändringar antas försvåra jord- husgas medför minskad nötköttskonsumtion reducerad klimatpåverkan. sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. För att beräkna klimatpåverkan från ett recept utgår vi från de ingående ingrediensernas klimatpåverkan. Värdena som Beräkningarna utgår ifrån ett livscykelperspektiv.

siffrorna visar på utsläpp av växthusgaser såsom produktionen ser ut nu och i ett statiskt läge, och säger ingenting om hur utsläppen på sikt kan förändras när efterfrågan på ett visst livsmedel ökar.