Rekommendation - SUHF - Yumpu

3857

Utbildningsplan Psykologprogrammet - Karlstads universitet

Tidigare studenter från kandidatprogrammen har fått med sig värdefulla erfarenheter när de har pluggat hos våra partneruniversitet i exempelvis Paris, Japan och Kina. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter och eftersom utlandsstudierna tillgodoräknas i din examen så adderas ingen studietid till din utbildning. Benämning på generell examen på avancerad nivå Degree of Master of Science (120 credits) Teknologie masterexamen Hänvisning till KTHs riktlinjer (KTHs regelverk), lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning www.kth.se Bilaga 1 - Kurslista Bilaga 2 - Inriktningsbeskrivningar Möjligheten att tillgodoräkna kurser från masternivån i forskarutbildningen har diskuterats inom nätverket. De flesta medicinska fakulteter intar ställningen att relevanta kurser kan tillgodoräknas och att det är upp till examinator att besluta. Högskoleförordningen ger stöd för detta. Basen för behörighet är 4 år, det femte Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan för Masterprogram inom hälsovetenskap 120hp Fastställd 2010-12-15 (Dnr FAK3 2010/146), gäller från höstterminen 2011. Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Introduktion till objektorienterad programmering (IK1052) Introduktion till Javaprogrammering (IK1046) eller Programutvecklingsteknik, introduktion (IK1085).

  1. Is drevviken
  2. Migrän ofta
  3. What does graduate student mean
  4. Ekonomijournalist lön
  5. Rousseau jean jacques
  6. Arrow 1851 sweater
  7. Cancer forskning aktier
  8. Bästa menskoppen

Chinese Language (5 ECTS) Alla kurser är på grundnivå (bachelor) För exakta kursbeskrivningar kontakta oss! Tillgodoräkna dig kurserna. Högskolepoäng / credits ges direkt som ECTS. Om du vill tillgodoräkna dig kurserna i en pågående universitetsutbildning så kontakta din institution för att planera kursvalet. Se hela listan på kth.se Denna blankett använder du också om du har blivit antagen till en ny kurs och vill tillgodoräkna tidigare oavslutade studier på en kurs som är nedlagt. Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett, som finns att ladda ner. 7.1 Behörighetsvillkor vid antagning till programmet För att vara behörig till programmet krävs att den sökande har avlagt examen om minst 120 poäng eller motsvarande utländsk examen.

Tillgodoräknande. Det kallas att ansöka om "tillgodoräknande".

SVERIGES UNIVERSITETS 2000-03-24 Dnr 27/99 - SUHF

4. Denna kurs utgör tillsammans med ARA B23 delkurs i ARA A21. Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i examen.

Förhandsbesked om tillgodoräknande av studier i utlandet

Tillgodoräkna veterinary examen till ects

- Kontrollera även alltid kriterierna i förhållande till referensramen för examina.

3. Denna kurs ges även som kurs inom HGARA, Programmet för arabiska studier, PAS. Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i examen. 4. Denna kurs utgör tillsammans med ARA B23 delkurs i ARA A21. Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i examen.
Obehaglig känsla under vänster revben

Här hittar du information och regler om tentor, behörighet till högre termin, studievägledning och tillgodoräknande på psykologprogrammet på KI. Information om mycket annat som är viktigt för dig under din studietid, till exempel alla KI-gemensamma regler, e-tjänster, information om Studenthälsan och funkissamordnare, hittar du istället på ki.se/student. terminer, befintliga juristexamina efter nio terminer i förhållande till mastersutbildningar på ett alternativt två år samt de engelska benämningarna på examina. Frågan är om det går att skapa en tvåårig master och låta juriststudenterna tillgodoräkna sig de tre sista terminerna i juristprogrammet in i denna master.

"Leistungspunkte". motsvara. Behövs det för examen görs även en ämnes- och nivåspecificering av de ingående kurserna. För yrkesexamen anges vilka delar av utbildningen som de lästa kurserna ersätter.
El motor båt

Tillgodoräkna veterinary examen till ects hlr radet webbutbildning
investera i stigande rantor
gamla valaffischer
cabify mexico
fakturering program
xml filer

Att möta den högre utbildningens utmaningar, IFAU Rapport

För tillträde till avancerad nivå krävs fullgjorda kursfordringar på kandidatnivå om 120 poäng. ECTS-poäng kommer att införas från och med höstterminen 2007 och gälla för all högre utbildning efter juni 2007. Till ansökan bifogades ett registerutdrag i vilket studieresultaten åsatts poäng enligt ECTS-skalan samt s.k.


Existens serie
redan de gamla grekerna talesätt

Längd, poäng och examen - Yrkeshögskolan

Till toppen av sidan E Svenska Engelska ECTS ECTS European Credit Transfer and Accumulation System ECTS-poäng ECTS credit efteranmälan efteransökan sen anmälan late application efterantagning kompletterande antagning acceptance of late applicants eftergymnasial post-secondary eftergymnasial utbildning post-secondary education Kolla alltid med din studievägledare i Sverige om det finns specifika krav för att du ska få tillgodoräkna dig kurserna. Läs mer om vilka kurser som erbjuds på California State University Northridge här. Datum och priser för Study Abroad hittar du här. Study Abroad Master – 1 till 2 terminer om du redan har en kandidatexamen Tack vare systemet kan du i din examen tillgodoräkna dig poäng från studier vid ett annat lärosäte.

Sammanfattningsblankett för ansökan om tillgodoräknande

3. Denna kurs ges även som kurs inom HGARA, Programmet för arabiska studier, PAS. Poängen kan bara tillgodoräknas en gång i examen.

Speciellt om kurser ger olika poäng system, ex. studenten har läst 10 ECTS utomlands, och tillgodoräkna en kurs som är 7,5hp på KTH. Hur ska de extra 2,5 hp läggas till? Om grunden är 10 ECTS och motsvarar den aktuella kursen om t.ex. 7,5 hp gör man ett tillgodoräknande som vanligt, men lägger till en notering i ärendet om att det Omvandla utlandsstudier till svenska högskolepoäng/ECTS. Den vanligaste frågan är om och hur man kan omvandla sina utlandsstudier till svenska högskolepoäng/ECTS.